Zarząd Koła

 

 

Zarząd Koła Naukowego Zarządzania Projektami w Budownictwie:

             Prezes   Justyna Duranowska : duranowska.ju@gmail.com  535 376 084   

             Wiceprezes  Magdalena Jankowska : magda.965965@gmail.com   693 909 751 

             Skarbnik    Natalia Zając : nataliazaj378@gmail.com  668 982 287        

                                            

 

 

Opiekunowie Koła Naukowego Zarządzania Projektami w Budownictwie:

Patron Koła
dr inż. Paweł Nowak

Opiekun Organizacyjny
mgr inż. Krzysztof Kaczorek