Partnerzy

Współpracujemy z firmami należącymi do czołówki branży budowlanej. Zaliczają się do nich biura projektowe, firmy wykonawcze oraz firmy zarządzające projektami.

Działamy wspólnie również z zaprzyjaźnionymi kołami naukowymi z Politechniki Krakowskiej (SKNOB) oraz Politechniki Wrocławskiej (Etaksi), które także zainteresowane są tematyką zarządzania projektami.

W ramach podpisanych porozumień współpracujemy z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budowlanych oraz Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Budownictwa.