Kontakt

Siedziba Koła Naukowego Zarządzania Projektami w Budownictwie znajduje się pod adresem:

Wydział Inżynierii Lądowej
Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa
pokój 436a

Nasz oficjalny mail to:
zarzadzanie.w.budownictwie@gmail.com